13/12/2018

HOTĂRÂREA Nr. 400/08.12.2018 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea martie 2019 -

 

3 Iulie 2018

 Examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018

Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații.

- Anunț examen

- Hotărâre nr.367/22.06.2018

- Hotărâre nr.368/22.06.2018

- Hotărâre nr.369/22.02.2018

 


 

ANUNȚ RECONVOCARE ADUNARE GENRALĂ ORDINARĂ CAA Filiala Satu MARE PENTRU 13 APRILIE 2018

 

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI SATU MARE PENTRU DATA DE 16.03.2018

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILILALA SATU MARE PENTRU DATA DE 16.03.2018

 HOTĂRÂREA nr. 272 26 august 2017

26.06.2017

Examenul de primire în profesie SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Publicăm următoarele documente :

ANUNȚ EXAMEN
Hotărârea nr.242 din 17.06.2017
Hotărârea nr.243 din 17.06.2017 Decizia nr.160/02.09.2016

Decizia nr.39 - rezultate verificări dosare examen primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2016

Decizia nr.40 - rezultate verificări dosare examen de primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2016

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

            HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

-          Hotărârea nr.96/2016 –

-          Hotărârea nr.97/2016 –

-          Hotărârea nr.98/2016 -

-         Hotărârea nr.99/2016 –

 
Congresul avocatilor 2016 DOCUMENTE :
 
 
 

A N U N Ț

În baza dispoziţiilor art.53 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.51/1995, republicată, cu modificările ulterioare și ale art.67 (1) din Statutul Profesiei de Avocat, Consiliul Baroului Satu Mare, convocă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI SATU MARE, pentru ziua de 04 MARTIE 2016, începând cu orele 14,30, la sala de conferințe a Restaurantului Select din Municipiul Satu Mare. Ordinea de zi a lucrărilor adunării generale poate fi consultată la sediul Baroului Satu Mare, la afișier.

Decanul Baroului Satu Mare

Avocat Șuta Mihai – Dan

 
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Examenul de primire în profesie din data de 14.09.2015, susţinut în cadrul Centrului Teritorial Timişoara al INPPA, se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, situată în Timişoara, bd. Eroilor de la Tisa, nr. 9A. Accesul candidaţilor în sălile de examen se va face începând cu ora 8.00.

11.09.2015  - 12:30


 
 
 
 
 
 

 


 
 
banerunbr
 
Bannersite
 
 
 
 

A N U N Ţ

Conform dispoziţiilor art.5 din Regulamentul pentru organizarea alegerilor Organelor de conducere ale Baroului Satu Mare şi Filialei Satu Mare a Casei de Asigurări a Avocaţilor azi 26.02.2015 a fost publicată la sediul Baroului Satu Mare Lista candidaturilor pentru toate tipurile de mandate.
Conform dispoziţiilor art.6 din Regulamentul pentru organizarea alegerilor Organelor de conducere ale Baroului Satu Mare şi Filialei Satu Mare a Casei de Asigurări a Avocaţilor :,,(1) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice avocat membru al Baroului Satu Mare va putea formula contestaţie faţă de candidaturile depuse, conform listei menţionate la pct. 5, cu cel puţin 20 (douăzeci) zile înainte de data programată pentru prima Adunarea Generală .
(2) Contestaţia va trebui înregistrată la secretariatul Baroului în termenul de la aliniatul 1, sub sancţiunea neluării în considerare .
(3) Contestaţiile vor putea privi doar aspectele referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de Statut şi de prevederile prezentului Regulament “.

D E C A N

Semnează Av. Bancea Valeriu Petru

PRODECANUL BAROULUI SATU MARE 

publicat: 26/02/2015 ora 15:50


A N U N Ţ

În baza dispoziţiilor art.53 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.51/1995-republicată, cu modificările ulterioare şi art.67 (1) din Statutul Profesiei de Avocat şi art.147 din Statutul CAA, Consiliul Baroului Satu Mare şi Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor Filiala Satu Mare, convoacă ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ELECTIVĂ pentru ziua de 27 martie 2015.
Totodată vă comunicăm faptul că la data de 23.01.2015 a fost publicat pe site-ul Baroului Satu Mare REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR Organelor de conducere ale Baroului Satu Mare si Filialei Satu Mare a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Consiliul Baroului Satu Mare

Consiliul CAA – FILIALA SATU MARE

 
 


 

 
 ANUNȚ - Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013.

AN U N Ţ

Având în vedere dispoziţiile art.122 din Statutul Profesiei de Avocat privind contractele de asistenţă judiciară, 
Avocaţii înscrişi în Baroul Satu Mare sunt rugaţi să se prezinte la secretariatul baroului  pentru depunerea cererii privind acordarea seriilor pentru contractele de asistenţă juridică şi împuternicirile avocaţiale.

Decan Av. Lupşa Mircea Ioan

 

Baroul Satu Mare este organizat şi funcţionează în baza Legii nr.51/1995 ,  în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.