ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA APRILIE 2024

Tabel privind rezultatele verificării condițiilor de înscriere la examen Sesiunea APRILIE 2024 - DEFINITIVI  Data 21.03.2024, ora (publicării)18:35

Tabel privind rezultatele verificării condițiilor de înscriere la examen Sesiunea APRILIE 2024 - (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)  Data 21.03.2024, ora (publicării)18:35

 

ANUNȚ ZIAR Examen primire APRILIE 2024 (Atașat)

 

Decizia CP 88 - 26-27 01 2024_organizare-examen_aprilie 2024 cu tematica_comunicata

 

SCRISOARE DESCHISĂ A UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

4 octombrie 2023 va fi ziua fără avocați

 

 Tabel privind rezultatele verificării condițiilor de înscriere la examen Sesiunea SEPTEMBRIE 2023 - (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat STAGIAR)

Data 28.08.2023, ora (publicării)16:25

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 

Hotarare Consiliu 351-2023_Regulament examen admitere in profesia de avocat

Hotarare Consiliu 352-2023_organizare-examen_sept 2023 cu tematica

 

Proces verbal de îndreptare a erorii materiale din 16.06.2023

 

Hotarare Consiliu 326-2023 modificare completare Statut CAA comunicata

Hotarare Consiliu 327-2023 nivel punctaj maxim pensie comunicata

 

SPECIMEN - BULETIN DE VOT -  Pentru alegerea demnității de Decan al Baroului Satu Mare

SPECIMEN - BULETIN DE VOT -  Pentru alegerea demnității de consilier al Consiliului Baroului Satu Mare

SPECIMEN - BULETIN DE VOT  - pentru demnitatea de membru în Comisia de Disciplină a Baroului Satu Mare

SPECIMEN - BULETIN DE VOT -  Privind propunerea Baroului Satu Mare pentru demnitatea de membru în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naționale a Barourilor din România

SPECIMEN - BULETIN DE VOT - pentru demnitatea de delegat al Baroului Satu Mare pentru Congresul Avocaților 2023

SPECIMEN - BULETIN DE VOT - Pentru alegerea demnității de consilier al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Satu Mare

Data publicării 20.03.2023

 

Lista candidaților înscriși pentru demnitatea de membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților - Filiala Satu Mare - MEMBRI PENSIONARI

Lista candidaților înscriși pentru demnitatea de membru în Comisia de Disciplină a Baroului Satu Mare

Lista definitivă a candidaților înscriși pentru propunerea Baroului Satu Mare pentru membru în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naționale a Barourilor din Rmânia

Lista definitivă a candidaților însciși pentru demnitatea de delegat al Baroului Satu Mare pentru Congresul Avocaților 2023

Data publicării 17.03.2023

 

Completare a listei candidaților înscriși pentru demnitatea de membru în Comisia de Disciplină a Baroului Satu Mare

Completare a listei candidaților înscriși pentru demnitatea de membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților - Filiala Satu Mare

Data 14.03.2023, ora (publicării)10:00

 

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen - Sesiunea APRILIE 2023

 

ANUNȚ CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ȘI ELECTIVĂ a BAROULUI SATU MARE și a CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILIALA SATU MARE

Lista definitivă a candidaților înscriși pentru demnitatea de membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților - Filiala Satu Mare

B.E.B.S.M. - LISTA ELECTORALĂ A - completare

Data 01.03.2023, ora (publicării)14:00

 

Lista definitivă a candidaților înscriși pentru demnitatea de decan al Baroului Satu Mare

Lista definitivă a candidaților înscriși pentru demnitatea de consilier al Baroului Satu Mare

Lista candidaților înscriși pentru demnitatea de membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților - Filiala Satu Mare

Lista candidaților înscriși pentru demnitatea de membru în Comisia de Disciplină a Baroului Satu Mare

Lista candidaților înscriși pentru propunerea Baroului Satu Mare pentru demnitatea de membru în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naționale a Barourilor din România

DECIZIA NR.4 din 22.02.2023 a BEBSM

Data 22.02.2023, ora (publicării)14:00

 

 COMUNICAT BEBSM

 

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU DEMNITATEA DE DECAN AL BAROULUI SATU MARE

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU DEMNITATEA DE CONSILIER AL BAROULUI SATU MARE

LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU DEMNITATEA DE DELEGAT AL BAROULUI SATU MARE PENTRU CONGRESUL AVOCAȚILOR 2023

Data 17.02.2023, ora (publicării)14:00

 

Decizia nr.2 din 16.02.2023 B.E.B.S.M. - PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI LIMITĂ PENTRU DEPUNEAREA CANDIDATURILOR - 24  martie 2023

 

B.E.B.S.M. - LISTA ELECTORALĂ A - 24 martie 2023

B.E.B.S.M. - LISTA ELECTORALĂ P - 24 martie 2023

B.E.B.S.M. - LISTA ELECTORALĂ U- 24. martie 2023

Data 16.02.2023, ora (publicării)13:00

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA APRILIE 2023

ANUNȚ- Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 461 din 13 ianuarie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea aprilie 2023

 

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA APRILIE 2023

Data desfășurării examenului este 2 aprilie 2023, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic (față în față), în spațiile Universității din București.[1]

Tematica de examen este cea stabilită prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 461 din 13 ianuarie 2023.[2]

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 13 februarie 2023 (ora 8.00) – 10 martie 2023 (ora 16.00), în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul[3].

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11.12.2021. În perioada 13 martie 2023 – 17 martie 2023 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprilie 2023”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2023”.

_____________________________________

[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, acesta nu se va mai desfășura.

[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

[3] Candidații admiși la examenul din data de 2.04.2023 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2024, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2024.

Decizia nr.6 din 30.01.2023 - B.E..B.S.M.

DECIZIA Nr. 461 din 13 ianuarie 2023 privind organizarea examenului de primire în profesie-sesiunea aprilie 2023-

Decizia nr.1 din 16.01.2023

REGULAMENTUL alegerii organelor de conducere ale Baroului Satu Mare si ale Casei de Asigurari a Avocatilor- Filiala Satu Mare(CAA) cu ocazia adunarilor generale electile din data de 24 martie 2023

 

 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Data desfășurării examenului este 18 septembrie 2022, pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic (față în față).[1]

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea Consiliului UNBR nr.261 din 16.06.2022.[2]

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 01 august 2022 (ora 8.00) – 26 august 2022 (ora 16.00), în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul[3].

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 57/27.03.2020, astfel cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11.12.2021. În perioada 26 august 2022 – 02 septembrie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2022”.

____________________________________

[1] În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.

[2] Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

[3] Candidații admiși la examenul din data de 18.09.2022 vor fi înmatriculați în anul I de formare inițială al I.N.P.P.A. care va începe în anul 2023, dacă vor fi înscriși în tabloul avocaților până la data de referință stabilită de Consiliul de conducere al I.N.P.P.A. pentru luarea în evidență a cursanților anului I de formare inițială al I.N.P.P.A. din ciclul 2023.

HOTĂRÂREA Nr. 261/16 iunie 2022 privind organizarea examenului de primire în profesie- sesiunea septembrie 2022 -

Hotarare Consiliu 262-2022 restituire taxa si repartizare taxa

 Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen SESIUNEA aprilie 2022 - DEFINITIVI [publicat pe 14/03/2022 21:35]

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen sesiunea APRILIE 2022- dobândirea calității de avocat stagiar [publicat pe 14/03/2022 21:35]

 

C O M U N I C A T

Uniunea Națională a Barourilor din România a demarat o campanie de ajutorare a refugiaților din Ucraina denumită „ Avocați pentru Refugiați” , prin intermediul căreia se acordă asistență juridică gratuită cetățenilor ucraineni. În acest context Baroul Satu Mare oferă asistență juridică gratuită refugiaților, datele de contact sunt (0261)712022, adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

De asemenea colegii noștri avocați vor face donații pentru a ajuta refugiații în aceste momente dificile. Alăturat vă comunicăm un ghid conceput de colegii noștri din Baroul Iași, care are menirea de a aduce la cunoștința refugiaților drepturile pe care aceștia le au, tradus în limba ucraineană.

Decan,avocat Vlad – Victor Baculescu

 

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БІЖЕНЦІВ В РУМУНІЇ

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PENTRU REFUGIAȚII UCRAINENI AFLAȚI ÎN ROMÂNIA

QUESTIONS AND ANSWERS FOR UKRAINIAN REFUGEES IN ROMANIA

 

LISTA VOLUNTARI ASISTENȚĂ JURIDICĂ GRATUITĂ REFUGIAȚI UCRAINIENI

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA APRILIE 2022

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 230 din 10-11 decembrie 2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea aprilie 2022

 Anunt public  extindere corp formatori formare initiala 2021

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.) anunță organizarea a cinci cursuri extracurriculare, concepute în sistem interactiv, destinate avocaților (definitivi și stagiari)

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen sesiunea SEPTEMBRIE 2021- dobândirea calității de avocat stagiar

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen sesiunea SEPTEMBRIE 2021- definitivi

 IMPORTANT! Se prelungește până la data de 25 august (inclusiv) 2021 perioada de depunere a dosarelor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2021

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021

 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Hotarare Consiliu 148-2021 organizare examen 2021 comunicata

Program lucru 30.04.2021 - 03.05.2021

ADRESA NR.964 DIN 22.12.2020

ADRESA NR.965 DIN 22.12.2020

 

 Consiliul Baroului Satu Mare susține în  totalitate opinia exprimată de UNBR, față de minuta CSM din 03.11.2020

https://www.unbr.ro/unbr-isi-mentine-ferm-pozitia-fata-de-aplicarea-stricta-de-catre-instante-a-art-91-alin-4-din-codul-de-procedura-penala-delegatia-aparatorului-din-oficiu-inceteaza-la-prezentarea-apa

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Decizia CP 156 -03 09 2020-restituire taxe-examen

Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen sesiunea septembrie 2020- dobândirea calității de avocat stagiar [publicat pe 25/08/2020 15:35]

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx,.

După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic”.

 

   ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2020

   Hotărâre – Consiliu – 57-2020 Regulament-examen-admitere-2020

   Decizia CP 135 – 12 06 2020 organizare- examen

   Hotărâre – Consiliu – 78-2020 completare Decizie CP 135 comunicată

 

 

Stimați colegi,

 

                   Cu ocazia sărbătoririi Zilei Avocatului, Consiliul Baroului Satu Mare urează tuturor avocaților să aibă parte de multă sănătate, putere de muncă și succes în această nobilă profesie, care are rolul de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale omului și de a veghea la respectarea Statutului de Drept.

 

 

Consiliul Baroului Satu Mare

Prin

D E C A N

Avocat Vlad - Victor Baculescu

 

 

Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat(pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar)

Decizia Comisiei Permanente nr. 135/12.06.2020 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea septembrie 2020

 Decizia Comisiei Permanente nr. 136/12.06.2020 privind validarea examenului pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice - sesiunea mai 2020

 Comunicat 16.06.2020

BAROUL SATU MARE

PROGRAM

SĂRBĂTORI PASCALE

17.04.2020

 20.04.2020

ZILE LIBERE

PENTRU PERSONALUL ANGAJAT AL BAROULUI SATU MARE

Consiliul Baroului Satu Mare

prin Decan

avocat Vlad Baculescu

 

Hotarare Consiliu 58-2020_aprobare propuneri_Decizia CP  86- 19 03 2020_comunicata

Hotarare Consiliu 57-2020_Regulament-examen-admitere-2020_deleg CP_comunicată

DECLARAȚIE VENITURI AVOCAT 2020

Adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 29836DSDRP18 martie 2020 privind măsurile dispuse în contextul epidemiologic actual generat de virusul SARS-CoV-2 (noul coronavirus )

 

DATE PLĂȚI CONTURI BANCARE

 

Decizia CP  - 17 03 2020_masuri barouri situatie criza corona_final_comunicata

 

BAROUL

SATU MARE

 suspendă activitățile cu publicul începând cu data de

13 martie și până la 16 aprilie 2020 INCLUSIV ;

cei interesați pot trimite solicitări/adrese către adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. la fax nr. 0261711648

( cu excepția avocaților )

CONSILIUL BAROULUI SATU MARE

Prin D E C A N

avocat Vlad – Victor Baculescu

 

Decizia privind instituirea taxei pentru soluționarea plângerilor formulate împotriva avocaților din Baroul Satu Mare

 

  ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA AUGUST 2019

 Publicăm Tabele privind rezultatele verificării condițiilor de înscriere la examen:

-      Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen sesiunea august 2019- dobândirea calității de avocat stagiar

-    Tabel privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la examen sesiunea august 2019- a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Data 06.08.2019, ora (publicării)13:15

 

 27 iunie 2019

ANUNȚ

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2019.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 463 din 05.06.2019, publicată pe site-ul U.N.B.R.

Data desfășurării examenului este 30.08.2019 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări[i]din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Înscrierea la examen se va desfășura astfel: – Cererile de înscriere se depun în intervalul 08 iulie 2019 (ora 8.00) – 02 august 2019 (ora 16.00) la secretariatul baroului la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis. – Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen. – În perioada 02 august 2019 – 09 august 2019 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea august 2019”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea august 2019”.


[i] Pentru sesiunea august 2019, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România din data de 05 iunie 2019 a decis că fiecare întrebare va avea trei variante de răspuns cu o singură variantă corectă.

Hotararea NR. 462/05.06.2019

 

Vineri 5 Aprilie 2019

 

BIROUL ELECTORAL BAROUL SATU MARE publică următoarele :

Decizia nr.7/05.04.2019

2.BULETIN DE VOT pentru alegerea demnității de Decan al Baroului Satu Mare.

3.BULETIN DE VOT pentru alegerea demnității de consilier al Consiliului Baroului Satu Mare.

4.BULETIN DE VOT pentru alegerea demnității de consilier al Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Satu Mare.

5.BULETIN DE VOT pentru alegerea demnității de membru al Comisiei de disciplină a Baroului Satu Mare.

Miercuri 3 Aprilie 2019 ora 19:00

BIROUL ELECTORAL BAROUL SATU MARE publică următoarele :

1.Decizia nr.6/03.04.20191

2.Lista privind candidaturile pentru demnitatea de membru al Comisiei de disciplină a Baroului Satu Mare- FINALĂ.1

3. Lista privind candidaturile pentru demnitatea de consilier al Consiliului de Administrație la Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Satu Mare- avocați activi – FINALĂ.

4. Lista privind candidaturile pentru demnitatea de consilier al Consiliului de Administrație la Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Satu Mare- avocați pensionari – FINALĂ.

Conform art.13 al.1 împotriva candidaturilor depuse se poate formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea listelor de candidaturi de către persoanele înscrise pe oricare dintre listele electorale A, P și U. Contestația se înregistrează la secretariatul baroului.

 

Miercuri 27 Martie 2019 

Decizia nr.5 /2019 a Biroului Electoral Baroul satu mare

 

Vineri 22 Martie 

Lista electorala 

Decizia nr4

 

Publicat Joi 21 Martie 2019

 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și ELECTIVĂ A BAROULUI SATU MARE

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ și ELECTIVĂ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILIALA SATU MARE

 

BIROUL ELECTORAL BAROUL SATU MARE publică următoarele :

-         Decizia nr.1/18.03.2019

-        Decizia nr.2/18.03.2019

-         Decizia nr.3/18.03.2019

Publicat Vineri 15 Martie 2019 

Decizia nr.19-15.03.2019 - constituirea Birou Electoral alegeri 2019

Publicat Marti 12 Martie 2019 ora 20:40 

Conform REGULAMENTULUI alegerii organelor de conducere ale Baroului Satu Mare și ale Casei de Asigurări a Avocaților – Filiala Satu Mare (CAA) cu ocazia adunărilor generale elective din data de 12 aprilie 2019, se publică următoarele :

1. Lista privind candidaturile pentru demnitatea de decan al Baroului Satu Mare.

2. Lista privind candidaturile pentru demnitatea de consilier al Consiliului Baroului Satu Mare.

3. Lista privind candidaturile pentru demnitatea de membru al Comisiei de disciplină a Baroului Satu Mare.

4. Lista privind candidaturile pentru demnitatea de consilier al Consiliului de Administrație la Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Satu Mare- avocați activi.

5. Lista privind candidaturile pentru demnitatea de consilier al Consiliului de Administrație la Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Satu Mare- avocați pensionari.

6. Lista electorală A.

7. Lista electorală P.

8. Lista electorală U.

Conform art.13 al.1 împotriva candidaturilor depuse se poate formula contestație în termen de 24 ore de la afișarea listelor de candidaturi de către persoanele înscrise pe oricare dintre listele electorale A, P și U. Contestația se înregistrează la secretariatul baroului.

11 Februarie 2019

ADUNARE GENRALĂ ORDINARĂ ȘI ELECTIVĂ – 12 aprilie 2019

DECIZIA NR.13/11.02.2019

- REGULAMENTUL alegerii organelor de conducere ale Baroului Satu Mare și ale Casei de Asigurări a Avocaților Filiala Satu Mare cu ocazia adunărilor generale elective din data de 12 aprilie 2019

13/12/2018

HOTĂRÂREA Nr. 400/08.12.2018 privind organizarea examenului de primire în profesie - sesiunea martie 2019 -

3 Iulie 2018

 Examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018

Data desfășurării examenului este 31.08.2018 pentru toți candidații.

Anunț examen

Hotărâre nr.367/22.06.2018

Hotărâre nr.368/22.06.2018

Hotărâre nr.369/22.02.2018


ANUNȚ RECONVOCARE ADUNARE GENRALĂ ORDINARĂ CAA Filiala Satu MARE PENTRU 13 APRILIE 2018

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI SATU MARE PENTRU DATA DE 16.03.2018

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR FILILALA SATU MARE PENTRU DATA DE 16.03.2018

 HOTĂRÂREA nr. 272 26 august 2017

26.06.2017

Examenul de primire în profesie SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Publicăm următoarele documente :

ANUNȚ EXAMEN
Hotărârea nr.242 din 17.06.2017
Hotărârea nr.243 din 17.06.2017



 Decizia nr.160/02.09.2016

Decizia nr.39 - rezultate verificări dosare examen primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2016

Decizia nr.40 - rezultate verificări dosare examen de primire în profesia de avocat sesiunea septembrie 2016

ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016

EXAMEN DE PRIMIRE ÎN PROFESIE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

            HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

-          Hotărârea nr.96/2016 –

-          Hotărârea nr.97/2016 –

-          Hotărârea nr.98/2016 -

-         Hotărârea nr.99/2016 –

 
Congresul avocatilor 2016 DOCUMENTE :
 
 
 

A N U N Ț

În baza dispoziţiilor art.53 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.51/1995, republicată, cu modificările ulterioare și ale art.67 (1) din Statutul Profesiei de Avocat, Consiliul Baroului Satu Mare, convocă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI SATU MARE, pentru ziua de 04 MARTIE 2016, începând cu orele 14,30, la sala de conferințe a Restaurantului Select din Municipiul Satu Mare. Ordinea de zi a lucrărilor adunării generale poate fi consultată la sediul Baroului Satu Mare, la afișier.

Decanul Baroului Satu Mare

Avocat Șuta Mihai – Dan

 
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE ÎN PROFESIA DE AVOCAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Examenul de primire în profesie din data de 14.09.2015, susţinut în cadrul Centrului Teritorial Timişoara al INPPA, se va desfăşura la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, situată în Timişoara, bd. Eroilor de la Tisa, nr. 9A. Accesul candidaţilor în sălile de examen se va face începând cu ora 8.00.

11.09.2015  - 12:30


 
 
 
 
 
 

 


 
 
banerunbr
 
Bannersite
 
 
 
 

A N U N Ţ

Conform dispoziţiilor art.5 din Regulamentul pentru organizarea alegerilor Organelor de conducere ale Baroului Satu Mare şi Filialei Satu Mare a Casei de Asigurări a Avocaţilor azi 26.02.2015 a fost publicată la sediul Baroului Satu Mare Lista candidaturilor pentru toate tipurile de mandate.
Conform dispoziţiilor art.6 din Regulamentul pentru organizarea alegerilor Organelor de conducere ale Baroului Satu Mare şi Filialei Satu Mare a Casei de Asigurări a Avocaţilor :,,(1) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice avocat membru al Baroului Satu Mare va putea formula contestaţie faţă de candidaturile depuse, conform listei menţionate la pct. 5, cu cel puţin 20 (douăzeci) zile înainte de data programată pentru prima Adunarea Generală .
(2) Contestaţia va trebui înregistrată la secretariatul Baroului în termenul de la aliniatul 1, sub sancţiunea neluării în considerare .
(3) Contestaţiile vor putea privi doar aspectele referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de Statut şi de prevederile prezentului Regulament “.

D E C A N

Semnează Av. Bancea Valeriu Petru

PRODECANUL BAROULUI SATU MARE 

publicat: 26/02/2015 ora 15:50


A N U N Ţ

În baza dispoziţiilor art.53 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr.51/1995-republicată, cu modificările ulterioare şi art.67 (1) din Statutul Profesiei de Avocat şi art.147 din Statutul CAA, Consiliul Baroului Satu Mare şi Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor Filiala Satu Mare, convoacă ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ ELECTIVĂ pentru ziua de 27 martie 2015.
Totodată vă comunicăm faptul că la data de 23.01.2015 a fost publicat pe site-ul Baroului Satu Mare REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR Organelor de conducere ale Baroului Satu Mare si Filialei Satu Mare a Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Consiliul Baroului Satu Mare

Consiliul CAA – FILIALA SATU MARE

 
 


 

 
 ANUNȚ - Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2013.

AN U N Ţ

Având în vedere dispoziţiile art.122 din Statutul Profesiei de Avocat privind contractele de asistenţă judiciară, 
Avocaţii înscrişi în Baroul Satu Mare sunt rugaţi să se prezinte la secretariatul baroului  pentru depunerea cererii privind acordarea seriilor pentru contractele de asistenţă juridică şi împuternicirile avocaţiale.

Decan Av. Lupşa Mircea Ioan

 

Baroul Satu Mare este organizat şi funcţionează în baza Legii nr.51/1995 ,  în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, succesoarea de drept a Uniunii Avocaţilor din România.