COMUNICAT COMUN

De comun acord, conducerea Tribunalului Satu Mare reprezentata prin dl. presedinte judecator Gelu Mihai Coman, judecatorii: Valcu Adriana, Micle Laura, Kiss Zita, Nemes Remus, reprezentantul Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare dl. prim- procuror adjunct Panait Emil, reprezentanta Inspectoratului judetean de Politie Satu Mare scms. Sugac Luminita, adjunct al sefului Inspectoratului si membrii Consiliul Baroului Satu Mare: decan av.Bancea Valeriu, prodecan av. Bob Viorica, consilieri: av.Biro Vasile, av. Crisan Natalia, av.Marginean Eva, av.Piscoran Maria, av. Silaghi Ana, au luat urmatoarele hotarari :
Se considera necesara eradicarea fenomenului asistentei si reprezentarii juridice prin societati comerciale precum si de catre persoane care nu au calitatea de a exercita activitati specifice profesiei de avocat;
Se va supune organelor de conducere locale si la nivelul Curtii de Apel Oradea, de catre Colegiul de conducere al Tribunalului Satu Mare, de indata, analiza fenomenului de exercitare fara drept a activitatilor specifice profesie de avocat, de catre persoane care nu au aceasta calitate. Rezultatul analizei acestui fenomen si masurile concrete ce se vor lua de catre Colegiul de conducere al Tribunalului Satu Mare si conducatorii Parchetului si IJP Satu Mare, vor fi comunicate Baroului pana vineri 22 septembrie 2006 orele 12,00;
Baroul Satu Mare va asigura activitatile de asistenta juridica in cauzele penale privind luarea, mentinerea, prelungirea, verificarea legalitatii masurilor preventive de retinere si arestare;
Protestul avocatilor continua conform Hotararii nr.2/2006 a Adunarii Generale Extraordinare a Baroului Satu Mare, in ceea ce priveste activitatea de asistenta juridica desfasurata de avocati la toate autoritatile judiciare cu activitate jurisdictionala de pe raza judetului Satu Mare. Aceste instante nu vor aplica masuri procedurale de sanctionare a avocatilor participanti la protest.

Incheiat azi, 18.09.2006
Baroul Satu Mare
Tribunalul Satu Mare
Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare
I.J.P. Satu Mare

_________________________________________________________________

HOTARAREA Nr. 2/15.09.2006

Avand in vedere Hotararea Congresului Avocatilor din 12.06.2004 si 18.06.2005 precum si din 29.06.2006 privind monitorizarea masurilor luate de autoritati pentru respectarea ordinii de drept ce vizeaza exercitarea profesiei de avocat si initierea eventualelor forme de protest pentru apararea exercitarii calificate a profesiei de avocat si a folosirii legale a titlului profesional de avocat;
Avand in vedere ca s-a permis de catre instantele de judecata exercitarea de activitati specifice profesiei de avocat de catre persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de avocat, cu incalcarea dispozitiilor Legii nr.51/1995 - modificata prin Legea nr.255/2004 si a Codului de Procedura Civila art. 68; mandatari cu procuri autentificate de notari, societati comerciale inregistrate in registrul comertului in numar de 27, care au fost incuviintate si inregistrate in temeiul unor hotarari judecatoresti, pronuntate de judecatori ai Tribunalului Satu Mare;
Avand in vedere ca si dupa sedinta comuna a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania cu membrii CSM, judecatori ai ICCJ, Presedintii curtilor de apel, presedintii tribunalelor, procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel, prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale din data de 08.09.2006 s-a permis continuarea practicilor ilegale, prin exercitarea ilegala a activitatilor specifice profesiei de avocat de asistare si reprezentare juridica de catre o societate comerciala, prin reprezentantii ei:
Dosar nr.3756/2006 a Judecatoriei Satu Mare, presedinte de complet judecator ZBONA CLAUDIU, prin respingerea exceptiei lipsei de calitate de reprezentant legal al unei societati comerciale; incalcandu-se prevederile legale ale exercitarii profesiei de avocat precum si dispozitiile Codului de Procedura Civila,
Dosar nr.2512/2005 al Judecatoriei Satu Mare pt. parata SC. AGROSERV SA s-a prezentat consilier juridic - SC LEX EXPERT SRL contract de asistenta juridica de reprezentare;
Dosar nr.2233/2004 al Tribunalului Satu Mare consilier juridic - cu imputernicire de reprezentare juridica in baza unui contract de prestari servicii juridice;
Dosar nr.3059/2004 al Judecatoriei Satu Mare - consilier juridic prin procura judiciara autentificata de notar;
Dosar nr.8859/2003 al Judecatoriei Satu Mare avand - consilier juridic cu procura juridica autentificata de notar ;
Dosar nr.1222/2006 a Tribunalului Satu Mare - consilier juridic in baza unei delegatii speciale semnata de primar.
Avand in vedere ca, pe rolul instantelor judetului Satu Mare se deruleaza cauze in care se judeca in mod repetat prevederile privind dreptul la aparare;
Avand in vedere ca nu s-au solutionat plangerile penale formulate pentru exercitarea nelegala a activitatilor specifice profesiei de avocat de catre organele de cercetare penala si de catre instantele de judecata situatie care a dus la incurajarea unor practici nelegale de exercitare a profesiei de avocat, cum au fost cazurile din dosarele privind pe numitii Petran Violeta Anca si Zsoldos Lazar;
Avand in vedere ca situatia creata contravine flagrant art.24 din Constitutia Romaniei, art.1 pct. 2 si 3, art.4, art.25, art.82 din Legea nr.51/1995 – modificata precum si legislatiei interne si internationale privind obligatia autoritatilor publice de a respecta profesia legala de avocat, fenomen care a luat amploare deosebita si care perturba in mod substantial functionarea normala a statului de drept;
Avand in vedere ca situatia prezentata este cunoscuta la nivelul conducerii instantelor din judetul Satu Mare, ca practicile ilegale ale exercitarii dreptului la aparare in justitie continua si datorita unei atitudini de toleranta a instantelor fata de aceste practici ilegale si desconsiderarea institutiei dreptului constitutional la aparare care afecteaza grav ordinea de drept, prin incalcarea de catre cei chemati sa aplice legea, a dispozitiilor de ordine publica privind dobandirea titlului profesional de avocat;

HOTARESTE :
Art.1 – Se suspenda activitatea de asistenta - reprezentare juridica a avocatilor din Baroul Satu Mare la toate autoritatile judiciare cu activitate jurisdictionala de pe raza judetului Satu Mare, in perioada 18.09.2006 – 25.09.2006, inclusiv.
Art.2 – Consiliul Baroului Satu Mare raspunde de organizarea si desfasurarea precum si de alte masuri care se impun pe perioada protestului.
Art.3 - Nerespectarea dispozitiilor prezentei hotarari de catre avocati constituie abatere disciplinara grava, care atrage masura excluderii avocatului din barou.
Art.4 – Prezenta se comunica cu:
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Justitiei
Uniunii Nationale a Barourilor din Romania
Curtea de Apel Oradea
Tribunalul Satu Mare
Judecatoria Satu Mare
Judecatoria Negresti Oas
Judecatoria Carei
Parchetul de pe langa Tribunalul Satu Mare
Parchetul de pe langa Judecatoria Satu Mare
Parchetul de pe langa Judecatoria Carei
Parchetul de pe langa Judecatoria Negresti Oas
Inspectoratul Politiei Judetului Satu Mare
Politia Municipiului Satu Mare
Politia Municipiului Carei
Politia Orasului Negresti Oas
Inspectoratul Politiei de Frontiera a Judetului Satu Mare
DNA
DIICOT
Penitenciarul Satu Mare

Consiliul Baroului Satu Mare
Decan
av. Bancea Valeriu